CENIK VADBE PILATES za sezono 2023/2024:

 

VPISNINA:                                     = 10,00 € (vpisnina se poravna ob vpisu in velja do konca sezone)

 

SKUPINSKA VADBA (55min)

VADBA ZA NOSEČNICE IN PO PORODU (55min)

MAMICE Z DOJENČKI (50min)

 • 1 x tedensko (mesec)        = 40,00 €
 • 2 x tedensko (mesec)        = 60,00 €
 • neomejeno (mesec)           = 80,00 €

           enkratni obisk                    = 15,00 €  

(Cene vključujejo 22% DDV) 

Neizkoriščeno uro je možno v tekočem mesecu oz. največ 7 dni po preteku mesečne karte koristiti tudi na drugih lokacijah a le v primeru, da se kupi karto za naslednji mesec. V nasprotnem primeru obiski zapadejo in se ne prenašajo naprej.

 

INDIVIDUALNA URA   in   VADBA V PARU:

                                                 1 ura           /          10 ur

1 oseba                                    38,00 €                 340,00 €

2 osebi                                     48,00 €                 420,00 €

 • Veljavnost karte za 10 ur je tri mesece od datuma plačila.
 • Prenos karte na drugo osebo ni možen.
 • Podaljšanje veljavnosti za največ 15 dni po preteku karte, je možno le ob predložitvi zdravniškega potrdila ob primeru bolezni/poškodbe.

 

PILATES ZA PODJETJA:      Cena po dogovoru, glede na število zakupljenih ur na mesec.

 • Cena je skupinska, ne glede na število vadečih.
 • Osebe se lahko poljubno menjajo med seboj tudi v tekočem mesecu.
 • Število vadečih ni omejeno , je pa priporočljivo, da ni večje od 10 oseb na vadbo.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA:

 • cenik velja od 1.09.2023 dalje
 • vpisnina se poravna ob vpisu oz. prvem obisku v sezoni in velja do konca sezone
 • storitve se plačujejo vnaprej, ob prvi vadbi v tekočem mesecu
 • karte so vezane na koledarski mesec, od prvega do zadnjega dne v mesecu
 • med prazniki vadb ni, prav tako med šolskimi počitnicami na določenih lokacijah, kjer vadba poteka v šolah
 • vadbe in lokacije je možno med seboj poljubno kombinirati v skladu s kupljeno mesečno karto
 • karte so neprenosljive in neizmenljive
 • karta se ob predložitvi ustrezne zdravniške dokumentacije izjemoma podaljša v primeru bolezni ali poškodbe, ki je daljša od 14 dni, vendar le 1x v sezoni 2023/2024
 • v primeru dopustov ali podobnih razlogov se karte ne prenašajo in podaljšujejo
 • za neizkoriščene karte vračilo denarja ni možno
 • ure so v primeru odsotnosti inštruktorja nadomeščane z drugim inštruktorjem/vadbo ali pravočasno odpovedane

K vadbi se lahko pridružite kadarkoli.

Naprošamo vas, da se vadbe udeležite ZDRAVI.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice in pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov s tega obrazca za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske Uredbe GDPR. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Uporabili jih bomo izključno za pošiljanje splošnih informacij o naših storitvah in izpolnitev naročila (pošiljanje ponudb, računov, opominov). Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam.

 

148b2a92-c83a-4931-9568-ecbf7d640894